PRO DODAVATELE

Upozorňujeme naše dodavatele, že bytové družstvo postupně implementuje systém řízení dle ISO 9001 a očekáváme, že i na vaší straně bude oběh dokumentů probíhat podle metodiky ISO 9001.

Ke každé dodávce vyžadujeme veškerou dokumentaci danou platnými českými a evropskými předpisy, tedy prohlášení o shodě, prohlášení o technických vlastnostech. Veškeré atesty prokazující užitné a bezpečnostní vlastnosti vámi použitých materiálů a technologií.